ANBI
Stichting Tilt staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Doelstelling
De stichting heeft ten doel a) het organiseren van één of meerdere evenementen om literatuur tot leven te wekken zowel in het kader van de Boekenweek als daarbuiten; b) het verrichten van literaire activiteiten; en verder alles dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beloningsbeleid
Stichting Tilt heeft twee medewerkers in dienst en volgt daarvoor de CAO podiumkunsten. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten.

Activiteiten
Tilt richt zich op het organiseren van schrijfresidenties voor schrijvers in Noord-Brabant en het maken van publicaties voor een breed publiek. Altijd in samenwerking met partners, en altijd met als doel om verhalen tot leven te brengen.

Jaarverslag
Lees het jaarverslag van 2020.

Governance Code Cultuur
We volgen de negen principes van de Governance Code. We streven naar inclusief leiderschap (met als doel het creëren van een inclusieve en diverse organisatie en organisatiecultuur) en het effectief invullen van rollen en verantwoordelijkheden.

Fair Practice Code
Tilt onderschrijft de Fair Practice Code:

  • Er is altijd een vergoeding voor auteurs en ingehuurd personeel. Vaak lopen contracten via de Schrijverscentrale, het landelijke bemiddelingsbureau tussen schrijvers en opdrachtgevers. Daar gelden standaard tarieven. Als een schrijver die in opdracht van Tilt werkt niet is aangesloten bij de Schrijverscentrale betalen we vergelijkbare vergoedingen;
  • Tilt betaalt haar werknemers volgens de CAO Theater & Dans en die CAO volgen we ook voor in te huren personeel;
  • Ingehuurd personeel krijgt betaald conform een minimaal afgesproken uurtarief. We gebruiken hiervoor als richtlijn de tool voor het berekenen van zzp-tarieven voor de culturele sector, zie bijlage 1. Deze is onder meer gemaakt met het oog op de fair practice code.

Code Diversiteit en Inclusie
De afgelopen jaren heeft Tilt vorderingen gemaakt op het gebied van diversiteit en inclusie – rekening houdend met het soort organisatie dat Tilt is, de grootte van de organisatie en de lokale geworteldheid. Het ging hierbij met name om programma en publiek. In de toekomstplannen is er veel ruimte voor een diverse keuze aan auteurs waarmee we ook een divers publiek aanspreken, aangezien we ons specifiek richten op doelgroepen die normaal gesproken niet op een literaire activiteit zouden afkomen.

Vragen?

info@tilt.nu

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles wat Tilt doet.