ANBI
Stichting Tilt staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Formulier ANBI

Doelstelling
De stichting heeft ten doel a) het organiseren van één of meerdere evenementen om literatuur tot leven te wekken zowel in het kader van de Boekenweek als daarbuiten; b) het verrichten van literaire activiteiten; en verder alles dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beloningsbeleid
Stichting Tilt heeft twee medewerkers in dienst en volgt daarvoor de CAO Nederlandse Podia. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten.

Activiteiten
Tilt richt zich op het organiseren van schrijfresidenties voor schrijvers in Noord-Brabant en het maken van publicaties voor een breed publiek. Altijd in samenwerking met partners, en altijd met als doel om verhalen tot leven te brengen.

Beleidsplan

Download hier het meest recente beleidsplan

Jaarverslag en jaarrekening
Download hier het meest recente jaarverslag

Uiteraard onderschrijft Tilt de drie voor de culturele sector belangrijke codes.

Governance Code Cultuur

We volgen de acht principes van de Governance Code. De personeelsleden en het bestuur van Tilt volgden een training Inclusief leiderschap: deze training, gegeven door de Academie voor Cultuurmanagement, richtte zich op het creëren van een inclusieve en diverse organisatie en organisatiecultuur).

Fair Practice Code

Tilt onderschrijft de Fair Practice Code:

• Er is altijd een vergoeding voor auteurs en ingehuurd personeel. Soms lopen contracten via de Schrijverscentrale, het landelijke bemiddelingsbureau tussen schrijvers en opdrachtgevers. Daar gelden standaardtarieven. Voor een schrijfopdracht of residentie betaalt Tilt ook vaste tarieven, die zijn vastgesteld op basis van een gemiddelde van tarieven van Schrijverscentrale, LIRA en Uitgeverijen; Tilt betaalt een vergoeding die boven de gemiddelde prijs ligt.

• Tilt betaalt haar werknemers met als leidraad de CAO Nederlandse Podia

• Ingehuurd personeel krijgt betaald volgens een minimaal afgesproken uurtarief. We gebruiken hiervoor nu nog als richtlijn de tool voor het berekenen van zzp-tarieven voor de culturele sector. Deze is onder meer gemaakt met het oog op de fair practice code.

• Samen met VLAM21- de Verenigde Letterenfestival AM – werken we aan een richtlijn voor tarieven speciaal gericht op de literaire sector, zie ook hier: Fair pay onderzoek - Vlam21

Code Diversiteit en Inclusie

De afgelopen jaren heeft Tilt vorderingen gemaakt op het gebied van diversiteit en inclusie – rekening houdend met het soort organisatie dat Tilt is, de grootte van de organisatie en de lokale geworteldheid. In het talentontwikkeltraject WOLK is - dankzij de samenwerking met Poetry Circle- een grote diversiteit aan auteurs te zien. In de toekomstplannen is er veel ruimte voor een diverse keuze aan auteurs en publiek, aangezien we ons specifiek richten op doelgroepen die normaal gesproken niet op een literaire activiteit zouden afkomen, zoals tijdens La Vuelta. We houden rekening met de diversiteit van stemmen in de Nederlandse literatuur bij het kiezen van auteurs voor onze schrijfopdrachten. Dat deden we met de keuze voor Dean Bowen in Zundert, Fufu en Dadels tijdens het project Kloosterleven, Simone Atangana Bekono bij het Brabants Boek Present. Ook de jubileumeditie van het Brabants Boek Present wordt geschreven door een auteur met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse.
Wij zijn ons ervan bewust dat Tilt nog een slag kan slaan op het gebied van diversiteit in personeel en bestuur. We streven bij het aannemen van nieuwe mensen voor het team en het bestuur naar diversiteit, maar hebben te ‘dealen’ met de huidige arbeidsmarkt.

Vragen?

info@tilt.nu

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles wat Tilt doet.