Book head

Tilt zoekt nieuwe bestuursleden

De bestuurstermijn termijn van twee huidige bestuursleden loopt eind dit jaar af. Daarom zijn we op zoek naar een penningmeester en een secretaris. Dat doen we op een uitdagend moment in ons bestaan. In 2020 werd onze meerjaren-subsidieaanvraag bij provincie en gemeente – ondanks een goede beoordeling – afgewezen. Hoewel de gemeente inmiddels besloten heeft Tilt deels te subsidiëren, betekent dit dat Tilt kleiner, flexibeler en met een aangescherpte focus 2021 ingaat. De ambitie is om op termijn weer te groeien. Want onze missie is en blijft: Tilt laat verhalen leven.

De nieuwe koers

Tilt ontwikkelt zich van festivalorganisatie tot productiehuis. In onze activiteiten staan de schrijfresidenties en de publicaties en producten die daaruit voortkomen centraal. Deze organiseren en produceren we altijd in samenwerking met onze partners: uitgeverijen, podia, festivals in en buiten Brabant, bedrijven en culturele en maatschappelijke organisaties. We organiseren verrassende publieksprogramma’s bij de residenties en brengen schrijvers op die manier in contact met een groot en divers publiek.


Books on head Bettmann Getty images

Wie zoeken wij?

Tilt is een kleine organisatie. Dat vraagt om een betrokken, actief en soms ook meewerkend bestuur. Als we onze groeiambities waarmaken, kan het bestuur weer meer op afstand gaan opereren. We zoeken daarom bestuursleden die zich actief inzetten voor Tilt en die samen met de medewerkers de nieuwe koers en ambities handen en voeten geven. We zoeken mensen met een relevant netwerk, die willen helpen bij onze fondsenwerving en die de organisatie naar buiten toe kunnen vertegenwoordigen. En vooral ook mensen die enthousiast zijn over literatuur en verhalen. Die graag op een fijne en ontspannen manier samenwerken.

Bekijk hier de profielen 👇

Profiel penningmeester

De penningmeester houdt toezicht op het uitvoeren van het financieel beleid van Tilt en de correcte uitvoering van de financiële gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast geeft de penningmeester gevraagd en ongevraagd financieel advies aan het team.

De penningmeester vragen we:

 • ten minste vier maal per jaar verslag uit te brengen van de financiële positie van Tilt aan de bestuursleden en het team
 • sparringpartner te zijn voor het team op terrein van financiën
 • jaarlijks een begroting op te stellen, samen met het team
 • de accountant te ondersteunen bij de controle van de jaarcijfers

We verwachten van de nieuwe penningmeester:

 • Kennis van of ervaring met de zakelijke bedrijfsvoering (financieel en administratief) van een organisatie
 • Affiniteit met cultuur en ondernemen
 • Het kunnen opstellen en uitvoeren van financieel beleid
 • Bij voorkeur kennis van financiële regelingen op het gebied van literatuur en cultuur in het algemeen en het werkgebied van Tilt in het bijzonder

Profiel secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor de interne en eventuele externe communicatie

De secretaris vragen we:

 • vergaderingen te beleggen en voor te bereiden
 • Te notuleren tijdens vergaderingen
 • het beheer te voeren over relevante administratie en correspondentie
 • eventueel sparringpartner zijn voor het team

We verwachten van de secretaris het volgende:

 • Affiniteit met cultuur en ondernemen
 • Het beoordelen en mee ontwikkelen van beleid
 • Bij voorkeur kennis van regelingen op het gebied van literatuur en cultuur in het algemeen en het werkgebied van Tilt in het bijzonder

Bij interesse graag contact opnemen met Annemie Jans, bestuursvoorzitter: annemiejans@gmail.com

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de Tilt nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Tilt events of lees prachtige verhalen van onze Tilt schrijvers op locatie.