Schermafbeelding 2020 12 22 om 23 12 25

Tilt zoekt een nieuw bestuurslid

De bestuurstermijn termijn de huidige penningmeester loopt af. Daarom zijn we op zoek naar een penningmeester. Dat doen we op een uitdagend moment in ons bestaan. In 2020 werd onze meerjaren-subsidieaanvraag bij provincie en gemeente – ondanks een goede beoordeling – afgewezen. Hoewel de gemeente inmiddels besloten heeft Tilt deels te subsidiëren, betekent dit dat Tilt kleiner, flexibeler en met een aangescherpte focus 2021 ingaat. De ambitie is om op termijn weer te groeien. Want onze missie is en blijft: Tilt laat verhalen leven.

De nieuwe koers

Tilt ontwikkelt zich van festivalorganisatie tot productiehuis. In onze activiteiten staan de schrijfresidenties en de publicaties en producten die daaruit voortkomen centraal. Deze organiseren en produceren we altijd in samenwerking met onze partners: uitgeverijen, podia, festivals in en buiten Brabant, bedrijven en culturele en maatschappelijke organisaties. We organiseren verrassende publieksprogramma’s bij de residenties en brengen schrijvers op die manier in contact met een groot en divers publiek.

Schermafbeelding 2020 12 22 om 23 12 25

Wie zoeken wij?

Tilt is een kleine organisatie. Dat vraagt om een betrokken, actief en soms ook meewerkend bestuur. Als we onze groeiambities waarmaken, kan het bestuur weer meer op afstand gaan opereren. We zoeken daarom bestuursleden die zich actief inzetten voor Tilt en die samen met de medewerkers de nieuwe koers en ambities handen en voeten geven. We zoeken mensen met een relevant netwerk, die willen helpen bij onze fondsenwerving en die de organisatie naar buiten toe kunnen vertegenwoordigen. En vooral ook mensen die enthousiast zijn over literatuur en verhalen. Die graag op een fijne en ontspannen manier samenwerken.

Bekijk hier de profielen 👇

Profiel penningmeester

De penningmeester houdt toezicht op het uitvoeren van het financieel beleid van Tilt en de correcte uitvoering van de financiële gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast geeft de penningmeester gevraagd en ongevraagd financieel advies aan het team.

De penningmeester vragen we:

  • ten minste vier maal per jaar verslag uit te brengen van de financiële positie van Tilt aan de bestuursleden en het team
  • sparringpartner te zijn voor het team op terrein van financiën
  • jaarlijks een begroting op te stellen, samen met het team
  • de accountant te ondersteunen bij de controle van de jaarcijfers

We verwachten van de nieuwe penningmeester:

  • Kennis van of ervaring met de zakelijke bedrijfsvoering (financieel en administratief) van een organisatie
  • Affiniteit met cultuur en ondernemen
  • Het kunnen opstellen en uitvoeren van financieel beleid
  • Bij voorkeur kennis van financiële regelingen op het gebied van literatuur en cultuur in het algemeen en het werkgebied van Tilt in het bijzonder.

Bij interesse graag contact opnemen met Annemie Jans, bestuursvoorzitter: annemiejans@gmail.com

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de Tilt nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Tilt events of lees prachtige verhalen van onze Tilt schrijvers op locatie.